Wie zijn wij

We stellen ons graag aan u voor.

Schoolleiding

Naast de directeur Kees van Lummel, die eindverantwoordelijk is en het beleid uitvoert van het bestuur, zijn er drie bouwcoördinatoren werkzaam op de school. Dit zijn Annette Bakker (onderbouw), Ingeborg Hagen (middenbouw) en Esther van Monfrans (bovenbouw). Zij sturen de zaken in hun bouw aan. Samen met de zorgcoördinatoren vormen zij samen het managementteam van de school.

Interne begeleiding

Op onze school zijn drie interne begeleiders aanwezig. Zij ondersteunen en begeleiden de leerkrachten en hun groepen, waar het gaat om extra onderwijsbehoeften en het volgen van de leerlingen in hun ontwikkeling.

Onze groepen

De meeste groepsleerkrachten op hebben een eigen groep waar zij de dagelijkse zorg voor hebben. De groepsgrootte is rond de 28 kinderen. In veel groepen zijn twee leerkrachten werkzaam. Zij zijn het eerste aanspreekpunt waar het gaat om dingen die uw kind aangaan. Daarnaast zijn wij een opleidingsschool voor nieuwe leerkrachten en zijn er dus ook regelmatig stagiaires aanwezig.
Uiteraard kan het gebeuren dat er een leerkracht ziek wordt. We zullen altijd eerst proberen een afwezige leerkracht te vervangen. Lukt het ons niet om dit op een adequate wijze in te vullen, dan kan het voorkomen de kinderen worden verdeeld over andere groepen en in de onderbouw kan u worden gevraagd uw kind een dag thuis te houden.

Onze school heeft dit jaar 5 kleutergroepen, waarbij in de loop van het jaar nog een instroomgroep wordt gestart. We werken met combinatiegroepen 1,2. Bij de kleutergroepen zijn naast de groepsleerkrachten ook nog een onderwijsassistente en twee klassenassistenten aanwezig.

Groep 1/2A Angelique van den Berg en Gerda Hop
Groep 1/2B Kim van Norden en Carla Lankreijer
Groep 1/2C Marita Schep en Lotte van de Kamp
Groep 1/2D Irene Tigchelaar en Mireille Hessels
Groep 1/2E Edith Biegstraaten en Charell van Leeuwen
Groep 3A Peter Giesekam en Annette Bakker
Groep 3B Marty Smid
Groep 3C Marije van der Laag en Jolanda de Boer
Groep 4A Willianne Bottenheft
Groep 4B Marit Hermans
Groep 5A Rianne Hartkamp en Kees Wieman 
Groep 5B Annegriet Bekker en Kees Wieman 
Groep 5C Mariëlle Hendriks en Kees Wieman
Groep 6A Suze Brugman en Janny Ramselaar
Groep 6B Alianne Heikoop en Martine Staal
Groep 6D Esther de Vos en Fleur Stover
Groep 6C Nellie Wind en Desiree van der Plas
Groep 7A Inge Bal en Bianca van den Burg
Groep 7B Judith  Wassink en Linda van Slooten
Groep 7C Gabriëlle Muijs
Groep 8A Carolien Hertsenberg, Sharon Schutte en
Esther van Montfrans
Groep 8B Wilma Olthof  en Irene van Doorn
Groep 8C Esther van Dijkhuizen en Mirjam Verhoeff

Meer details in
de schoolgids

2019-2020