Wie zijn wij

We stellen ons graag aan u voor.

Schoolleiding

Naast de directeur Kees van Lummel, die eindverantwoordelijk is en het beleid uitvoert van het bestuur, zijn er twee bouwcoördinatoren werkzaam op de school. Dit zijn Eliah van ’t Noordeinde-Roelofse (onder- en middenbouw)  en Esther van Monfrans (bovenbouw). Zij sturen de zaken in hun bouw aan. Samen met de zorgcoördinatoren vormen zij samen het managementteam van de school.

Interne begeleiding

Op onze school zijn drie interne begeleiders aanwezig. Dit zijn Carin Speksnijder (onderbouw), Kim Guldemeester (middenbouw) en Ineke Gorisen (bovenbouw). Zij ondersteunen en begeleiden de leerkrachten en hun groepen, waar het gaat om extra onderwijsbehoeften en het volgen van de leerlingen in hun ontwikkeling.

Onze groepen

De meeste groepsleerkrachten op hebben een eigen groep waar zij de dagelijkse zorg voor hebben. De groepsgrootte is rond de 28 kinderen. In veel groepen zijn twee leerkrachten werkzaam. Zij zijn het eerste aanspreekpunt waar het gaat om dingen die uw kind aangaan. Daarnaast zijn wij een opleidingsschool voor nieuwe leerkrachten en zijn er dus ook regelmatig stagiaires aanwezig.
Uiteraard kan het gebeuren dat er een leerkracht ziek wordt. We zullen altijd eerst proberen een afwezige leerkracht te vervangen. Lukt het ons niet om dit op een adequate wijze in te vullen, dan kan het voorkomen de kinderen worden verdeeld over andere groepen en in de onderbouw kan u worden gevraagd uw kind een dag thuis te houden.

Onze school heeft dit jaar 4 kleutergroepen, waarbij in de loop van het jaar nog een instroomgroep wordt gestart. We werken met combinatiegroepen 1,2. Bij de kleutergroepen zijn naast de groepsleerkrachten ook nog een onderwijsassistente en twee klassenassistenten aanwezig.

Groep 1/2A Lotte van de Kamp en Gerda Hop
Groep 1/2B Kim van Norden en Edith Biegstraaten
Groep 1/2C Marita Schep en Jurgen Vierkant
Groep 1/2D Astrid Commissaris en Edith Biegstraaten
Groep 1/2E instroomgroep nog nader te bepalen
Groep 3A Irene Tigchelaar en Angelique van den Berg
Groep 3B Jolanda de Boer en Marije van der Laag
Groep 4A Mariëlle Hendriks en Alianne Heikoop
Groep 4B Willianne Bottenheft
Groep 4C Peter Giesekam en Mireille Hessels en 
Groep 5A Rianne Hartkamp en 
Groep 5B Annegriet Bekker en Esther van Dijkhuizen
Groep 6A Irene van Doorn en Kees Wieman
Groep 6B Suze Brugman en Martine Staal
Groep 6C Esther de Vos en Janny Ramselaar
Groep 7A Gabriëlle Tap
Groep 7B Nellie Wind en Desiree van der Plas
Groep 7C Inge Bal en Bianca van den Burg
Groep 7D Judith  Wassink en Mirjam Verhoeff
Groep 8A Carolien Hertsenberg
Groep 8B Sharon Schutte en Esther van Montfrans
Groep 8C Ingeborg Hagen en Linda van SlootenMeer details in
de schoolgids

2019-2020