Wie zijn wij foto 2 (1)

Wie zijn wij

We stellen ons graag aan u voor.

Schoolleiding

Naast de directeur Agnes Hardeman, die eindverantwoordelijk is en het beleid uitvoert van het bestuur, zijn er drie bouwcoördinatoren werkzaam op de school. Dit zijn Nathalie Falkmann (onderbouw) , Eliah van ’t Noordende (middenbouw) en Esther van Montfrans (bovenbouw). Zij sturen de zaken in hun bouw aan. Samen met de zorgcoördinatoren vormen zij samen het managementteam van de school.

Interne begeleiding

Op onze school zijn drie interne begeleiders aanwezig. Dit zijn Carin Speksnijder (onderbouw), Kim Guldemeester (middenbouw) en Ineke Goris (bovenbouw). Zij ondersteunen en begeleiden de leerkrachten en hun groepen, waar het gaat om extra onderwijsbehoeften en het volgen van de leerlingen in hun ontwikkeling.

Onze groepen

De meeste groepsleerkrachten op hebben een eigen groep waar zij de dagelijkse zorg voor hebben. De groepsgrootte is rond de 28 kinderen. In veel groepen zijn twee leerkrachten werkzaam. Zij zijn het eerste aanspreekpunt waar het gaat om dingen die uw kind aangaan. Daarnaast zijn wij een opleidingsschool voor nieuwe leerkrachten en zijn er dus ook regelmatig stagiaires aanwezig.

Onze school heeft dit jaar 5 kleutergroepen, waarbij in de loop van het jaar nog een instroomgroep wordt gestart. We werken met combinatiegroepen 1,2. Bij de kleutergroepen zijn er naast de groepsleerkrachten ook nog drie klassenassistenten aanwezig.

Groep 1/2ALotte van de Kamp en Gerda Hop
Groep 1/2BKim van Norden en Edith Biegstraaten
Groep 1/2CEmma Zandbelt
Groep 1/2DRianne Blaauwgeers en Truus Ruiter
Groep 1/2EAstrid Commissaris en Edith Biegstraaten
Groep 3AMelanie Pongers 
Groep 3BIrene Tigchelaar en Marije van der Laag
Groep 4APeter Giesekam
Groep 4BEsther van Dijkhuizen en Joëlle Kuijt
Groep 5ADésirée van der Plas en Iris Bos
Groep 5BSuzanne Bakker en Judith Wassink
Groep 5CRianne Hartkamp en Judith Wassink
Groep 6AAnnegriet Bekker en Harm Berger
Groep 6BRomy Ossendrijver
Groep 7AGabriëlle Tap en Harm Berger
Groep 7BNathalie Falkmann en Nellie Tol
Groep 7CJasper Buit
Groep 8ACarolien Hertsenberg
Groep 8BBianca van den Burg en Inge Bal
Groep 8CMark van Londen
Groep 8DIrene van Doorn en Linda van Slooten  

Meer details in
de schoolgids

2022/2023