Wie zijn wij

We stellen ons graag aan u voor.

Schoolleiding

Naast de interim-directeur Erik van Faassen, die eindverantwoordelijk is en het beleid uitvoert van het bestuur, zijn er twee bouwcoördinatoren werkzaam op de school. Dit zijn Eliah van ’t Noordende (onder- en middenbouw) en Esther van Monfrans (bovenbouw). Zij sturen de zaken in hun bouw aan. Samen met de zorgcoördinatoren vormen zij samen het managementteam van de school.

Interne begeleiding

Op onze school zijn drie interne begeleiders aanwezig. Dit zijn Carin Speksnijder (onderbouw), Kim Guldemeester (middenbouw) en Ineke Goris (bovenbouw). Zij ondersteunen en begeleiden de leerkrachten en hun groepen, waar het gaat om extra onderwijsbehoeften en het volgen van de leerlingen in hun ontwikkeling.

Onze groepen

De meeste groepsleerkrachten op hebben een eigen groep waar zij de dagelijkse zorg voor hebben. De groepsgrootte is rond de 28 kinderen. In veel groepen zijn twee leerkrachten werkzaam. Zij zijn het eerste aanspreekpunt waar het gaat om dingen die uw kind aangaan. Daarnaast zijn wij een opleidingsschool voor nieuwe leerkrachten en zijn er dus ook regelmatig stagiaires aanwezig.

Onze school heeft dit jaar 4 kleutergroepen, waarbij in de loop van het jaar nog een instroomgroep wordt gestart. We werken met combinatiegroepen 1,2. Bij de kleutergroepen zijn er naast de groepsleerkrachten ook nog twee klassenassistenten aanwezig.

Groep 1/2A Lotte van de Kamp en Gerda Hop
Groep 1/2B Kim van Norden en Edith Biegstraaten
Groep 1/2C Else van ’t Veer en Jurgen Vierkant
Groep 1/2D Astrid Commissaris en Edith Biegstraaten
Groep 1/2E Rianne Blaauwgeers
Groep 3A Jolanda de Boer en Marije van der Laag
Groep 3B Irene Tigchelaar en Emma Zandbelt
Groep 4A Willianne Bottenheft
Groep 4B Mariëlle Hendriks en Joëlle Kuijt
Groep 4C Peter Giesekam en Mireille Hessels
Groep 5A Annegriet Bekker en Esther van Dijkhuizen
Groep 5B Rianne Hartkamp en Kees Wieman
Groep 6A Suze Brugman en Martine Staal
Groep 6B Irene van Doorn en Mireille Hessels
Groep 6C Esther de Vos en Janny Ramselaar
Groep 7A Inge Bal en Bianca van den Burg
Groep 7B Gabriëlle Tap
Groep 7C Judith  Wassink en Joëlle Kuijt
Groep 7D Nellie Wind en Desiree van der Plas
Groep 8A Sharon Schutte en Charlotte Stellaard
Groep 8B  Ingeborg Hagen en Linda van Slooten
Groep 8C Carolien Hertsenberg

Meer details in
de schoolgids

2021-2022