Wie zijn wij foto 2 (1)

Wie zijn wij

We stellen ons graag aan u voor.

Schoolleiding

Naast de directeur Agnes Hardeman, die eindverantwoordelijk is en het beleid uitvoert van het bestuur, zijn er drie bouwcoördinatoren werkzaam op de school. Dit zijn Nathalie Falkmann (onderbouw) , Inge Bal (middenbouw) en Esther van Montfrans (bovenbouw). Zij sturen de zaken in hun bouw aan. Samen met de zorgcoördinatoren vormen zij samen het managementteam van de school.

Interne begeleiding

Op onze school zijn drie interne begeleiders aanwezig. Dit zijn Carin Speksnijder (onderbouw), Kim Guldemeester (middenbouw) en Ineke Goris (bovenbouw). Zij ondersteunen en begeleiden de leerkrachten en hun groepen, waar het gaat om extra onderwijsbehoeften en het volgen van de leerlingen in hun ontwikkeling.

Onze groepen

De meeste groepsleerkrachten op hebben een eigen groep waar zij de dagelijkse zorg voor hebben. De groepsgrootte is rond de 28 kinderen. In veel groepen zijn twee leerkrachten werkzaam. Zij zijn het eerste aanspreekpunt waar het gaat om dingen die uw kind aangaan. Daarnaast zijn wij een opleidingsschool voor nieuwe leerkrachten en zijn er dus ook regelmatig stagiaires aanwezig.

Onze school heeft dit jaar 5 kleutergroepen, waarbij in de loop van het jaar nog een instroomgroep wordt gestart. We werken met combinatiegroepen 1,2. Bij de kleutergroepen zijn er naast de groepsleerkrachten ook nog drie klassenassistenten aanwezig.

Groep 1/2A Lotte van de Kamp en Gerda Hop
Groep 1/2B Rianne Blaauwgeers en Kim van Norden
Groep 1/2C Emma Zandbelt
Groep 1/2D Nathalie Falkmann en Miranda Schaap
Groep 1/2E Astrid Commissaris en Truus Ruiter
Groep 1/2F Benthe Doornenbal en Truus Ruiter
Groep 3A Peter Giesekam
Groep 3B Melanie Pongers en Irene Tichelaar
Groep 3C Suzanne Bakker en Marije van der Laag
Groep 4A Esther van Dijkhuizen en Joëlle Kuijt
Groep 4B Willianne Bottenheft en Esther de Vos
Groep 5A Anne van Deuveren
Groep 5B Miranda Schaap en Judith Wassink
Groep 6A Rianne Hartkamp en Désirée van der Plas
Groep 6B Annegriet Bekker, Esther van Dijkhuizen en Christiaan van den Akker
Groep 6C Romy Ossendrijver
Groep 7A Gabriëlle Tap-Muijs en Anco Machielse
Groep 7B Jasper Buit en Nellie Wind-Tol
Groep 8A Carolien Hertsenberg
Groep 8B Irene van Doorn en Linda van Slooten
Groep 8C Inge Bal en Bianca van den Burg-Willemsen

Meer details in
de schoolgids

2023/2024