Onze ouders foto

Ouderraad

PCBO de Vuurvogel heeft een betrokken ouderraad (OR).  De OR  bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich graag inzet voor allerlei activiteiten op school.

We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar en verder is elk OR-lid actief betrokken bij het (mede) organiseren van 1 of 2 projecten gedurende het jaar.

De OR houdt zich bezig met het organiseren van verschillende activiteiten voor de kinderen zoals: schoolreis, Laakweek, Paasfeest, schoolfotograaf, sport-/speldagen, Kerstfeest, Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest en nog verschillende andere projecten. Ook int en beheert de OR de ouderbijdrage.

We kunnen altijd extra hulp gebruiken. Wil je graag wat meer bij de school betrokken zijn en vind je het leuk om te organiseren en activiteiten te bedenken, dan is de Ouderraad zeker iets voor jou!

Aanmelden kan per mail: ouderraad@pcbodevuurvogel.nl of je kunt contact opnemen met de voorzitter, Martine Versteeg (versteegmartine@gmail.com).

Samenstelling Ouderraad

Voorzitter Martine Versteeg
Penningmeester Erwin Jansen
Secretaris Leonie Spierenburg
Leden Bianca de Bakker
Catherine Tadema
Dianne Stam-Zielman
Ellen Rekké
Ellen Roosjen
Ilona Meij
Isabella Diederich
Arjette Matthijsen
Sabine Steen
Juun Vogel
Suzanne Gobardhan

Verslag OR 14 nov 2022

Verslag OR 19 sept 2022

Verslag OR 8 februari 2022

Verslag OR 1 november 2021

Meer details in
de schoolgids

2022/2023