Ons onderwijs

Onze onderwijsvisie

Op De Vuurvogel draait het om leren en niet om onderwijzen. Ons onderwijs is een middel, het leren is het doel. Elk kind is van nature nieuwsgierig. De kunst is om die nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Wij willen graag dat leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces, of liever: dat ze dat blijven! Daarom benaderen wij de leerlingen positief en schakelen wij ze actief in.

Ons onderwijs bestaat uit vijf pijlers:

  1. Leren leren, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid
  2. Coöperatief leren
  3. Reflecteren
  4. Talentontwikkeling
  5. Inbreng van leerlingen

1. Wij willen dat leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces. We wakkeren hun natuurlijke nieuwsgierigheid aan en leren ze initiatief te nemen. Een eigen leervraag stellen en daar het antwoord op zoeken is een natuurlijk proces op onze school. En als we daar vroeg mee beginnen, gaat het eigenlijk vanzelf!

2. Wij willen dat leerlingen van elkaar en met elkaar leren. Daar hebben ze nu en later wat aan. Daarom is coöperatief leren een dagelijkse routine in ons onderwijs.

3. We willen dat ieder kind naar zichzelf kan en durft te kijken, dat het kan verwoorden wat nog beter kan en wat al heel goed gaat. We hopen dat dit zelfvertrouwen geeft waardoor ze ruimte durven te nemen en zich durven te laten zien.

4. Wat wij op school onder talenten verstaan, zijn bijvoorbeeld doorzetten, creatief denken, behulpzaamheid, tekstvaardig zijn, snel denken, gestructureerd zijn, samenwerken etc. Deze talenten zijn onder te verdelen in acht intelligentie-gebieden, zoals auditief (talent voor geluid en klank), getalgevoel, samenwerken en meer doen dan denken.

5. We zien graag dat leerlingen betrokken zijn bij hun omgeving en dat ze verantwoordelijkheid dragen. De school is een uitstekende plek om dat te leren.

Meer details in
de schoolgids

2023/2024