Passend onderwijs

Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op onderwijs dat bij hem of haar past. Wij doen dan ook ons uiterste best om alle leerlingen optimaal onderwijs te bieden. Samen met de ouders bepalen we, in lijn met de mogelijkheden van kind (en ouders) en school, wat het beste onderwijsaanbod is. Wanneer wij hierbij meer ondersteuning nodig hebben, kunnen we ook een beroep doen op het Samenwerkingsverband de Eem.

Binnen De Vuurvogel hebben we een breed onderwijsaanbod. We instrueren op drie niveaus en we kunnen extra ondersteuning en extra uitdaging bieden. Onze Intern begeleiders coördineren en begeleiden deze extra zorg.

Wilt u meer weten over hoe wij ervoor kunnen zorgen dat ons onderwijs passend is? Leest u dan onze schoolgids of lees de pagina Zorg.

Interesse?

Bezoek onze school