vuurvogel-WEB-4V3A9297

Ouderbijdrage

Wat is de ouderbijdrage en waarom moet ik die betalen?
De ouderbijdrage is weliswaar een vrijwillige bijdrage, maar met de opbrengsten hiervan worden bijna alle feesten en activiteiten op school gefinancieerd. De bijdrage wordt o.a. gebruikt voor: Kinderboekenweek, Sintfeest, Kerstfeest, Paasfeest, Sport- en speldag en overige activiteiten. Zonder uw betaling is het organiseren van deze feesten en activiteiten niet (goed) mogelijk. De ouderbijdrage bedraagt € 22,50 en zal geïnd worden in oktober. Kinderen kunnen niet uitgesloten worden als de bijdrage niet wordt betaald.

Hoe werkt dat met de schoolreisbijdrage?
De schoolreisbijdrage wordt afzonderlijk bepaald. De schoolreizen worden volledig bekostigd uit de ontvangen betalingen hiervoor. In de ouderbijdrage is hier geen rekening mee gehouden. Betaling van de schoolreisbijdrage is dan ook noodzakelijk. De schoolreis bijdrage bedraagt € 32,50 en zal geïnd worden in maart. De verdere opbouw van de ouderbijdrage en begroting liggen ter inzage bij de directie.

Waarom moet ik een machtigingsformulier invullen?
In het verleden hebben wij u als ouder/verzorger altijd verzocht de ouderbijdrage en de schoolreis bijdrage aan de Ouderraad over te maken. De nieuwe manier van betalen is voor u makkelijk, want u heeft er geen omkijken meer naar. Verder bespaart dit de Ouderraad zeer veel tijd, want de oude manier was een zeer arbeidsintensieve en tijdrovende methode. Tijd die wij graag aan de activiteiten voor de kinderen besteden.

Blijft de ouderbijdrage/schoolreis bijdrage altijd gelijk?
Nee, dat hoeft niet. De bijdrage kan echter alleen worden verhoogd als de Medezeggenschapraad hiervoor toestemming geeft aan de Ouderraad. Mocht verhoging noodzakelijk zijn, dan krijgt u hiervan bericht.

Wordt het geld voor de Avondvierdaagse automatisch van mijn rekening afgeschreven, ook als ik een jaar niet meedoe?
Nee, het inschrijfgeld voor de Avondvierdaagse wordt contant betaald wanneer u uw kind inschrijft. Dus alleen bij deelname aan de Avondvierdaagse wordt hiervoor geld gevraagd.

Ik heb nog niet betaald en wil graag het bedrag overmaken?
Mocht u nog niet betaald hebben dan willen wij u vragen het machtigingsformulier in te vullen en in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Mocht u geen automatische incasso willen afgeven dan kunt u het bedrag, o.v.v. naam en groepsnummer van uw kind, overmaken op rekeningnummer: NL49 ABNA 0482829982 t.n.v. Stichting Ondersteuning PCBO Amersfoort.

Machtigingsformulier 

Meer details in
de schoolgids

2023/2024