Wij willen dat kinderen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig, kritisch en respectvol leren samen te leven.

Neem de ruimte, laat je zien!

Zie meer informatie op onze onderwijsvisie.

Neem de ruimte, laat je zien!

  1. Op de Vuurvogel leren we kinderen hun natuurlijke nieuwsgierigheid aan te wakkeren en leren we ze initiatief te nemen.
  2. Wij willen dat leerlingen van elkaar en met elkaar leren.
  3. Kinderen op de Vuurvogel reflecteren dagelijks.
  4. Wij willen dat leerlingen ervaren hoe fantastisch het is om met hun talenten te werken.
  5. Op de Vuurvogel wordt de gang van zaken in de klas regelmatig met de groep besproken, waarbij iedereen gehoord wordt.
 

Noodopvang


De aantallen bij de noodopvang lopen op. Het is voor de begeleiding een lastige puzzel om de kinderen op tijd bij het juiste inbelmoment te krijgen, de vragen te beantwoorden, de dictees voor te lezen, etc. Om deze reden geven wij vanaf donderdag 14 januari de noodopvang anders vorm. Er zijn vanaf dan ook leerkrachten aanwezig óp school. Kinderen worden opgevangen door een leerkracht van de groepen 1-2, de groepen 3 en 4 hebben we samengevoegd en de groepen 5. 

Van iedere jaargroep 6 t/m 8 is er een leerkracht aanwezig op school. Kinderen worden opgevangen door een leerkracht uit hun jaargroep. Daar mogen de kinderen meedoen met de inbelmomenten en kunnen zij in het lokaal hun werk maken. Als zij vragen hebben, is de leerkracht beschikbaar. Om 12:00 uur worden de kinderen naar de noodopvang gebracht. Daar zijn begeleiders aanwezig en de kinderen kunnen daar hun werk afmaken en spelen.

Wij willen u vragen om uw aanvraag voor noodopvang voor vrijdag 17:00 uur naar admin.vuurvogel@pcboamersfoort.nl te sturen, omdat wij in het weekend onze mail niet lezen.

Volg ons op Facebook

Open ochtend

Drie keer per jaar houden wij een open ochtend. De eerstvolgende open ochtend vindt plaats op 7 oktober tussen 9:00 en 11:00 uur. Na aanmelding krijgt u een bericht hoe laat we u verwachten op school. We beginnen de ochtend met een koffie- of theemoment. Daarna starten we met een rondleiding in de school. Het tweede gedeelte bestaat uit een presentatie over het onderwijsmodel van De Vuurvogel. U kunt tevens gebruik maken van een oppas. We ontvangen graag uw aanmelding voor een van deze ochtenden. Dit kan via het mailadres vuurvogel@pcboamersfoort.nl of via onderstaand contactformulier.

U kunt ook onze Facebookpagina bekijken voor het laatste nieuws. 

Uw kind aanmelden?

Neem contact met ons op via de mail: l.dewagt@pcboamersfoort.nl

Schoolgids 2019/2020

Alle informatie over onze school kunt u nalezen in deze laatste versie van de schoolgids.