vuurvogel-WEB-4V3A9297

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is opgebouwd uit een team- en een oudergeleding, en houdt zich bezig met beleidszaken van de school. De MR heeft advies en instemmingsrecht. Er wordt gemiddeld 8 keer per jaar vergaderd. Bij (een deel van) de vergaderingen is de directeur aanwezig. De oudergeleding wordt door de ouders gekozen. De teamgeleding wordt aangesteld door de directie. Elk MR-lid heeft gedurende drie jaar zitting in de MR, met de mogelijkheid van een verlenging voor nog eens drie jaar. Daarnaast is er iemand (ouder of personeelslid)  lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR); een orgaan van alle Medezeggenschapsraden van de Stichting PCBO Amersfoort.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de MR? U kunt hen natuurlijk altijd persoonlijk benaderen, maar de MR is ook per mail bereikbaar: mr.vuurvogel@pcboamersfoort.nl.

PersoneelsgeledingOudergeleding
Peter Giesekam
Nellie Wind
Gerda HopJudith Wassink
Irene Tigchelaar (GMR) 
Deborah Pedro-Boscart
Bianca de Saegher-Dop
Bertine Aarts
David van der Heiden
 

Meer details in
de schoolgids

2023/2024