Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is opgebouwd uit een team- en een oudergeleding, en houdt zich bezig met beleidszaken van de school. De MR heeft advies –en instemmingsrecht. Er wordt gemiddeld 6 keer per jaar vergaderd, er is altijd een directielid aanwezig bij de vergaderingen. De oudergeleding wordt door de ouders gekozen. De teamgeleding wordt aangesteld door de directie. Elk MR-lid heeft gedurende drie jaar zitting in de MR. Daarnaast is er één lid (vanuit de ouder- of teamgeleding) ook lid van de GMR; een orgaan van alle Medezeggenschapsraden van de Stichting.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de MR? U kunt hen natuurlijk altijd persoonlijk benaderen, maar de MR is ook per mail bereikbaar: mr.vuurvogel@pcboamersfoort.nl.

 

PersoneelsgeledingOudergeleding
Judith Wassink
Irene Tiggelaar (GMR)
Gerda Hop
Mireille Hessels
Kees Wieman
Esther Teunisse
Clarissa Splinter
Bertine Aarts
David van der Heiden

Meer details in
de schoolgids

2021-2022