Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is opgebouwd uit een team- en een oudergeleding, en houdt zich bezig met beleidszaken van de school. De MR heeft advies –en instemmingsrecht. Er wordt gemiddeld 6 keer per jaar vergaderd, er is altijd een directielid aanwezig bij de vergaderingen. De oudergeleding wordt door de ouders gekozen. De teamgeleding wordt aangesteld door de directie. Elk MR-lid heeft gedurende drie jaar zitting in de MR. Daarnaast is er één lid (vanuit de ouder- of teamgeleding) ook lid van de GMR; een orgaan van alle Medezeggenschapsraden van de Stichting.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de MR? U kunt hen natuurlijk altijd persoonlijk benaderen, maar de MR is ook per mail bereikbaar: mr.vuurvogel@pcbodevuurvogel.nl.

VoorzitterJeroen Bos
SecretarisMarty Smid
Lid (ouders)Esther Teunisse
Judith Hoogwijk
Clarissa Splinter
Lid GMRMarcel Splinter
Lid (Team De Vuurvogel)Marty Smid
Gerda Hop
Mirjam van Bakel
Judith Wassink

Meer details in
de schoolgids

2019-2020