Identiteit foto

Identiteit

De Vuurvogel is een christelijke basisschool. Dat betekent dat we er van uitgaan dat kinderen gemaakt zijn naar Gods evenbeeld en vinden we kinderen goed en compleet zoals ze zijn. De kerkelijke feesten, met name Pasen en Kerst, verdienen bijzondere aandacht. Door christelijke vieringen kunnen kinderen de betekenis van deze feesten leren ervaren. De bron van waaruit wij de kinderen willen leren betekenis te geven aan hun omgang met de ander en de wereld waarin zij leven, is de Bijbel. Wij willen Gods boodschap vertalen naar deze tijd door Bijbelverhalen en spiegelverhalen te vertellen vanuit de godsdienstmethode Trefwoord. We beginnen en eindigen de dag met de kinderen met een gesproken of gezongen gebed. Ook tijdens de lunch is er gelegenheid om te bidden. We verwachten hierbij een respectvolle houding naar elkaar.

Onze schoolbevolking heeft een gemengde samenstelling. We zien dit als een verrijking. We willen begrip en respect voor andersgelovigen nastreven, geheel passend bij onze visie. We willen immers aan onze leerlingen laten zien dat zij deel uitmaken van een multiculturele, tolerante samenleving. Kinderen met een andere geloofsachtergrond zijn vanzelfsprekend welkom op onze school, samen praten over en zoeken naar de overeenkomsten in ons geloof. Kinderen de kans geven erover na te denken en hun eigen identiteit te ontwikkelen zien we als een opdracht. Ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond van de ouders, zullen alle kinderen meedoen aan activiteiten en vieringen rondom geloofsopvoeding indien deze plaatsvinden onder schooltijd.

Interesse?

Bezoek onze school