Praktische informatie

De schooltijden

Normaliter zijn de schooltijden voor alle leerlingen van alle groepen hetzelfde: alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur. ’s Morgens zijn de kinderen vanaf 8:20 uur van harte welkom in onze groepen! 

In verband met de Corona-maatregelen, zijn er aangepaste start- en eindtijden. U leest hier meer over in de Vogelvlucht.

Inloopochtend vrijdag 28 augustus.

We zijn helaas nog niet van het Coronavirus af. Het inloopmoment dat op vrijdag 28 augustus gepland stond, gaat daarom dan ook helaas niet door.

Vakanties en studiedagen


Herfstvakantie vrijdag 16-10-2020 t/m vrijdag 23-10-2020
Kerstvakantie maandag 21-12-2020 t/m vrijdag 1-1-2021
Voorjaarsvakantie maandag 22-2-2021 t/m vrijdag 26-2-2021
studiedagen en Pasen woensdag 31-3-2021 t/m maandag 5-4-2021
studiedag en koningsdag maandag 26-4-2021 en dinsdag 27-4-2021
meivakantie maandag 3-5-2021 t/m vrijdag 14-5-2021
Tweede Pinksterdag maandag 24-5-2021
studiedagen maandag 21-6-2021 t/m woensdag 23-6-2021
zomervakantie maandag 19 juli 2021 t/m vrijdag 29-8-2021

Verlof, ziek of naar de dokter

Verlof wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegekend. Het moet worden aangevraagd bij de directie. U kunt daarvoor het verlofformulier gebruiken (en deze mailen naar admin.vuurvogel@pcboamersfoort.nl). Als uw kind naar de (tand)arts moet, meldt u dat dan alstublieft van tevoren bij de leerkracht. Als uw kind ziek is, wilt u dit dan voor schooltijd aan ons doorgeven. Dit kan telefonisch op 033 – 253 07 07 of per mail ziekmelding@pcbodevuurvogel.nl. Als uw kind langer dan een week ziek is, neemt de leerkracht contact met u op. Bij langdurige ziekte wordt er gekeken of het mogelijk is wat huiswerk te maken, zodat uw kind niet erg achter op raakt.

Privacy

Bij de Vuurvogel gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Alle vertrouwelijke gegevens van uw kind worden zorgvuldig afgeschermd voor de buitenwereld. Alleen de direct betrokken leerkrachten, de intern begeleiders en de directie mogen de gegevens inzien om een goede begeleiding mogelijk te maken.

Al deze gegevens worden in het schoolarchief bewaard. Vijf jaar nadat het kind van school gegaan, worden alle gegevens, behalve de personalia, vernietigd.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. U kunt dit privacyreglement lezen in onze schoolgids. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Interesse?

Bezoek onze school