Praktische informatie

De schooltijden

De schooltijden zijn voor alle leerlingen van alle groepen hetzelfde: alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur. ’s Morgens zijn de kinderen vanaf 8:20 uur van harte welkom in onze groepen!

Vakanties en studiedagen


Herfstvakantie vrijdag 15-10-2021 t/m vrijdag 22-10-2021
Studiedag maandag 6-12-2021
Kerstvakantie maandag 27-12-2021 t/m vrijdag 7-1-2022
Voorjaarsvakantie woensdag 23-2-2022 t/m vrijdag 4-3-2022
Studiedag en Pasen donderdag 14-4-2022 t/m maandag 18-4-2022
Meivakantie maandag 25-4-2022 t/m vrijdag 6-5-2022
Hemelvaart donderdag 26-5-2022 t/m vrijdag 27-5-2022
Tweede Pinksterdag maandag 6-6-2022
Studiedagen vrijdag 17-6-2022 t/m maandag 20-6-2022
Zomervakantie maandag 11-7-2022 t/m vrijdag 19-8-2022

Verlof, ziek of naar de dokter

Verlof wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegekend. Het moet worden aangevraagd bij de directie. U kunt daarvoor het verlofformulier gebruiken (en deze mailen naar admin.vuurvogel@pcboamersfoort.nl). Als uw kind naar de (tand)arts moet, meldt u dat dan alstublieft van tevoren bij de leerkracht. Als uw kind ziek is, wilt u dit dan voor schooltijd aan ons doorgeven. Dit kan telefonisch op 033 – 253 07 07 of per mail ziekmelding@pcbodevuurvogel.nl. Als uw kind langer dan een week ziek is, neemt de leerkracht contact met u op. Bij langdurige ziekte wordt er gekeken of het mogelijk is wat huiswerk te maken, zodat uw kind niet erg achter op raakt.

Privacy

Bij de Vuurvogel gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Alle vertrouwelijke gegevens van uw kind worden zorgvuldig afgeschermd voor de buitenwereld. Alleen de direct betrokken leerkrachten, de intern begeleiders en de directie mogen de gegevens inzien om een goede begeleiding mogelijk te maken.

Al deze gegevens worden in het schoolarchief bewaard. Vijf jaar nadat het kind van school gegaan, worden alle gegevens, behalve de personalia, vernietigd.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. U kunt dit privacyreglement lezen in onze schoolgids. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Interesse?

Bezoek onze school