Praktische informatie foto

Praktische informatie

De schooltijden

De schooltijden zijn voor alle leerlingen van alle groepen hetzelfde: alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur. ’s Morgens zijn de kinderen vanaf 8:20 uur of 08:25 uur van harte welkom in onze groepen!

Vakanties en studiedagen


Studiedagen donderdag 29-9-2022 t/m vrijdag 30-9-2022
Herfstvakantie maandag 24-10-2022 t/m vrijdag 28-10-2022
Kerstvakantie maandag 26-12-2022 t/m vrijdag 6-1-2023
Studiedagen donderdag 23-2-2023 vanaf 12.00 uur tot vrijdag 24-2-2023
Voorjaarsvakantie maandag 27-2-2023 t/m vrijdag 3-3-2023
Goede vrijdag maandag 7-4-2023
Studiedag en Pasen maandag 10-4-2023 t/m dinsdag 11-4-2023
Meivakantie maandag 24-4-2023 t/m vrijdag 5-5-2023
Hemelvaart en vrije dag donderdag 18-5-2023 t/m vrijdag 19-5-2023
Tweede Pinksterdag maandag 29-5-2023
Studiedagen maandag 19-6-2023 t/m dinsdag 20-6-2023 vanaf 12.00 uur
Zomervakantie maandag 10-7-2023 t/m vrijdag 18-8-2023

Verlof, ziek of naar de dokter

Verlof wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegekend. Het moet worden aangevraagd bij de directie. U kunt daarvoor het verlofformulier gebruiken (en deze mailen naar admin.vuurvogel@pcboamersfoort.nl). Als uw kind naar de (tand)arts moet, meldt u dat dan alstublieft van tevoren bij de leerkracht. Als uw kind ziek is, wilt u dit dan voor schooltijd aan ons doorgeven. Dit kan telefonisch op 033 – 253 07 07 of per mail ziekmelding@pcbodevuurvogel.nl. Als uw kind langer dan een week ziek is, neemt de leerkracht contact met u op. Bij langdurige ziekte wordt er gekeken of het mogelijk is wat huiswerk te maken, zodat uw kind niet erg achter op raakt.

Privacy

Bij de Vuurvogel gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Alle vertrouwelijke gegevens van uw kind worden zorgvuldig afgeschermd voor de buitenwereld. Alleen de direct betrokken leerkrachten, de intern begeleiders en de directie mogen de gegevens inzien om een goede begeleiding mogelijk te maken.

Al deze gegevens worden in het schoolarchief bewaard. Vijf jaar nadat het kind van school gegaan, worden alle gegevens, behalve de personalia, vernietigd.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. U kunt dit privacyreglement lezen in onze schoolgids. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Interesse?

Bezoek onze school