Kleuters

Kleuters

Een school waar het draait om leren in een omgeving waar kinderen ruimte en vertrouwen krijgen. Door nieuwsgierigheid aan te wakkeren en samen te werken, ontwikkelen kinderen hun talenten en worden ze eigenaar van hun eigen leerproces.

Bij kleuters, ook wel onderbouw genoemd, doen wij dit door te focussen op de volgende aandachtspunten die wij bij de Vuurvogel belangrijk vinden. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat wij door deze manier van benaderen de nieuwsgierigheid van deze kinderen (en dus ook hun ontwikkeling) optimaal  prikkelen.

Spelend leren

Wij willen het eigenaarschap en de talentontwikkeling van kinderen bevorderen door, waar dit kan, minder leerkracht gestuurd te werken. Laat de kinderen maar eens op ontdekkingsreis gaan. Ze weten en kunnen meer dan wij denken!

Taal- en rekendoelen

Taal- en rekendoelen komen expliciet aan bod in de hoeken, tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal en tijdens de kleine kring.

In de kleine kring bieden wij leerstof op niveau aan met elementen van het EDI-model, aangepast op kleuters. We activeren de interesse, we doen het voor, de kinderen doen het na en dat herhalen we op verschillende manieren. De zelfstandige verwerking, altijd samen met anderen, komt als startopdracht of later in een hoek. We differentiëren de kleine kring op 3 niveaus.

Bewegen

Meer mogelijkheden om het kind te laten leren op natuurlijke wijze worden naast de bewegingsopdrachten in de klas o.a. gegeven door Scholen in de Kunst. Dit is elk jaar een andere discipline: dans, muziek, drama of theater en beeldende kunst.

Daarnaast spelen de kinderen elke dag buiten en wordt er twee keer in de week in het speellokaal gegymd om de grove motoriek en het evenwicht te bevorderen.

Begrijpend luisteren

Niet alleen een boek voorlezen, maar dieper ingaan op de inhoud en de bedoeling van het boek. We stellen vragen op verschillende denkniveaus. Het boek wordt meerdere keren aangeboden op een verschillende manier. Kinderen beleven leesplezier en ervaren beter de betekenis.

Portfolio en rapport

Leerlijnen creativiteit en samenwerken worden zichtbaar in het portfolio. Daarnaast krijgen de kleuters twee keer per jaar een rapport mee naar huis.

Interesse?

Bezoek onze school