Middenbovenbouw

Midden- en bovenbouw

In de groepen 3 en 4 ligt het accent op het leren van de basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen.

In de groepen 5 en 6 worden deze vaardigheden verder vergroot. Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan het historisch denken, oriëntatie op de wereld en het omgaan met informatiebronnen.

In de groepen 7 en 8 worden alle vakken verder uitgediept. De leerstappen worden groter en de kinderen leren om steeds meer en zelfstandiger te werken.

In alle groepen, dus van groep 1 t/m 8, hebben onze leerlingen Engelse les.

Voor geschiedenis, aardrijkskunde en wereldoriëntatie werken wij met de methodiek Vierkeerwijzer. Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Wij willen graag dat alle kinderen zoveel mogelijk begrijpen en onthouden en moeten wij dus rekening houden met de verschillen tussen kinderen. Binnen Vierkeerwijzer is er ruimte om de verschillende leerstrategieën van kinderen te doen ontwikkelen.

Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat de kinderen gestimuleerd worden om zich creatief te ontwikkelen. Door middel van drama, beeldende vorming, muziek etc. bieden we de kinderen in alle groepen mogelijkheden aan zich hierin te ontplooien. Hierbij werken we samen met Scholen in de Kunst. Al onze methoden worden regelmatig kritisch bekeken of zij nog voldoen aan onze eisen. Alle lesmethoden op De Vuurvogel voldoen aan de kerndoelen. Wettelijk is vastgelegd dat de kinderen van groep 1 t/m 8 minimaal 7520 uur naar school gaan in 8 jaar. Hoe die uren per week globaal aan de vakgebieden worden besteed kunt u lezen in onze schoolgids.

Ook kunt u in onze schoolgids veel meer lezen over bijvoorbeeld huiswerk, de leerlingenraad en andere activiteiten die bijdragen aan een leerzame en prettige omgeving binnen onze school.

Interesse?

Bezoek onze school